ŠOLSTVO V ČEPOVANU, LOKOVCU IN NA LOKVAH

avtorja Rado in Mara Bolčina
Od trivialke do devetletke
ŠOLSTVO V ČEPOVU, LOKOVCU IN NA LOKVAH

Cena 25 €, znižano na 15 €

352 strani od tega 40 barvnih/A4 format trda vezava/451 fotografij/
številne skice in razpredelnice
S knjigo Rada Bolčine se Čepovan ponaša kot le redkokateri kraj na Primorskem.
Pogostokrat so podobna besedila manj obširna in le pregledna. Rado Bolčina pa se
je odločil za podroben pregled, zavedajoč se tudi, da bo knjiga našla veliko bralcev,
predvsem med nekdanjimi učenci šol v Čepovanu, na Vratih, v Puštalah, v Grudnici,
na Lokvah in v vseh treh Lokovcih. To pa so bili domala vsi prebivalci. Opravil je
pomembno delo, saj je knjiga velik prispevek k čepovanski krajevni zgodovini.
V prikazanem razvoju šolstva se zrcali celoten družbeni razvoj kraja in njegovega
območja ter cela vrsta civilizacijskih sprememb in dosežkov. V sto štiridesetih
letih so se spremenila nesorazmerja, ki so ločevala kraje in  ljudi  ter ovirala
njih napredovanje. Prispevek šolstva je bil pri tem izjemen in neizmerljiv. (dr. Branko Marušič)

Vse pravice pridržane © 2024 KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
Izdelava spletnih strani: Carpediem d.o.o.